Hotline : 0989 654 972

Danh mục tin tức

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến

MR. SUPPORT

0988137682

Hỗ trợ trực tuyến

MS. SUPPORT

0973492286

Cải tạo, nâng cấp hệ thống quan trắc ngọn lửa online cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn

06/08/2020

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được xây dựng bởi liên danh tổng thầu JGCS, được vận hành thương mại từ tháng 11/2018. Tại đây sử dụng hệ thống quan trắc ngọn lửa do hãng Fluenta phát triển.

Hệ thống quan trắc ngọn lửa online đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình vận hành kinh tế của nhà máy. Nó cung cấp các dữ liệu chính để các kỹ sư vận hành nhà máy tính toán bài toán cân bằng năng lượng cũng như giải pháp vận hành, đưa ra phương án vận hành tối ưu. 

Phạm vi công việc:

ITECO sẽ cung cấp báo cáo điều tra nghiên cứu nguyên nhân gốc và cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay mới cho hệ thống quan trắc ngọn lửa tại các vị trí (180-FT-0027, 0032, 0040), bao gồm các hoạt động như sau:

1- ITECO thực hiện điều tra nghiên cứu, tìm nguyên nhân gốc của lỗi của các bộ flare flow metter.

2- Sửa chữa cho 03  bộ flare flow metter (180-FT-0027, 0032, 0040). Sau khi sửa chữa xong, các flare flow metter sẽ hoạt động bình thường, ổn định.

3- Thay mới  01 hệ flare flow metter cùng với hệ thống cáp.

4- Cài đặt cấu hình và cập nhật phần mềm cho hệ thống.

5- Đào tạo cho các kỹ sư của NSRP.

Kết quả hoàn thành:

NSRP đã đưa ra yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về việc triển khai công việc không xảy ra mất an toàn, tìm nguyên nhân lỗi và đưa ra giải pháp khắc phục ngay trong thời gian ngắn. Do mỗi ống khói liên quan chặt chẽ từng dây chuyền công nghệ dẫn đến cần sự phối hợp của nhiều bộ phận khác nhau, nên việc đáp ứng yêu cầu là cực kỳ khó khăn. Cùng với yêu cầu khắt khe về độ chính xác của hệ thống, các kỹ sư của ITECO, chuyên gia hãng Fluenta cùng đội ngũ hỗ trợ đã kiên trì phối hợp với các bộ phận liên quan nhà máy hoàn thành tốt nhất các yêu cầu từ nhà máy theo đúng yêu cầu đề ra.